Legislativa


Ochrana před nebezpečnými elektrostatickými jevy je normativně zpracována v mezinárodních normách řady IEC 61340 a vychází z norem ANSI/ESD S20.20, pro evropské země je to řada EN 61340Pro Českou republiku to pak jsou normy ČSN EN 61340 pod společným názvem - Elektrostatika

- Část 1: Všeobecně

- Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj 

- Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

- Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

- Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

- Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah.

- Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

- Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

- Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuvi a podlahy v kombinaci s osobou

- Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky

- Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

- Část 5-3:  Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje
Antistatika - vše pro EPA

Pomůcky pro antistatiku

Velký výběr podlahových krytin
Stránky s velkým výběrem podlahových krytin