Strojírenství

Specifikace podlah pro strojírenské odvětví spočívá v nárocích na odolnost podlahy proti zatížení různými mazivy a jinými provozními kapalinami. S tím souvisí i případná protiskluzová opatření. Dále sem patří i odolnost proti padajícím okujím.  

 

Konkrétní možnosti řešení podlah ve strojírenství:

Leštěné betony

Epoxi povlaky

Vysokopevnostní cementové stěrky


 

 

Antistatika - vše pro EPA

Pomůcky pro antistatiku

Velký výběr podlahových krytin
Stránky s velkým výběrem podlahových krytin